14 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
 Yaş Sınırı
14 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Dario Fo ve Franca Rame yazdıkları bu içten ve cesur oyunda cinsel bilgisizliğin nelere mal
olduğunu, eğitim eksikliğini, aile içindeki tutucu ilişkinin çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz
etkilerini, evlilikteki cinsel sorunları, kadınların koşullarını, konumunu vb konuları ironik bir dille
aktarıyor.
Elbette bu aktarımı aşka değinerek yapıyor. Bizler de oyuncular olarak, bu oyunu bir misyon gibi
kabul edip seyirciye aktarmayı hedefledik..
Klasik bir tiyatro oyunu değildir bu, bir halk oyunudur, bir yolculuktur. Tiyatro adeta bir
laboratuvara, bir dersliğe dönmüştür ve aslında hep birlikte bir grup terapisindeyiz. Amacımız
biraz da olsa tabularımıza dokunabilmek ve dönüşüme aday bireyler olarak salondan ayrılmak..