7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
 Time
180 dk. / 3 perde
 Age Restriction
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
 Light
MÜFIT ÖZBEK
 Choreography
UĞUR SEYREK
 Costume
AYŞEGÜL ALEV
 Conductor
TULIO GAGLIARDO
 Director
N.AYTAÇ MANİZADE
Konu: Mısır Firavunu (bas), Habeşistan ile savaş halindedir. Mısır ordusunun genç kumandanı Radames (tenor), Habeş kralının kızı genç ve güzel Aida’ya (soprano) âşıktır, ancak onun kimliğini bilmemektedir. Habeş kralı Amonasro (bariton) Teb kentine saldırınca Ramades komutasındaki Mısır ordusu karşı koymaya hazırlanır. Üzüntü içinde olan Aida gibi firavunun kızı Amneris de (mezzo soprano) Ramades’e âşıktır ve ona zaferle dönmesi çağrısında bulunur.