8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Yaş Sınırı
8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.
 Grup Adı
Sombor Ulusal Tiyatrosu
 Ülke
SIRBİSTAN
 Yazan
MİLİVOJE MLADENOVİC
 Yöneten
MİLAN NEŠKOVİC
Oyunda, ressam Milan Konjovic’in hayatından ve eserinden esinlenilmiştir. Parçalanmış yapıyla bu dramatik anlatı, ünlü ressamın yaşamındaki en önemli anları dikkatle göz önüne almasına rağmen, 20. yüzyılın neredeyse tamamı boyunca uzanan bir takım tarihi gerçeklere değinmekle birlikte, biyografik tarihi dramadan ibaret değildir.