7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.
 Yaş Sınırı
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.
Hiciv yüklü bir hikâye. Kahramanı bir gözlemci. Herkesi ve her şeyi gözlemlemeyi, ayrıntıları öğrenmeyi iş edinmiş; bir tütün deposunda çalışıyor. Her ne kadar etraftakiler ona alayla karışık “Gözlemci!” diye seslense de, o aslında bir bekçi. Hem gözlem yapıyor hem de gözlemlerini kullanıyor. Ama tutunamıyor. Gözlem: dörtgenin üç köşesi mi vardır? Yoksa bir köşesinde durduğunda, üç köşeyi gördüğün için, üç köşesi vardır gibi mi görünür? Gözlemciyi dokuz köyden kovarlar mı? Salâh Birsel’in aynı adlı romanından uyarlama.

This is a story loaded with irony. The protagonist is an observer who has made a habit of observing everyone and everything, and find out about details. He works at a tobacco warehouse. Although yhe people around tauntingly call out to him as “Observer!”, he is, in fact, a guard. He observes, and uses his observations, but he fails to hold onto life. Observation: Does a rectangle have three corners, or does it appear to have three corners when you stand at one corner of it and see three corners? Is the observer expelled because he tells the truth? The film is an adaptation from Salâh Birsel’s novel of the same title.