Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
 Age Restriction
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Black Light ın Büyülü Dünyası na siz de şahit olun.
KUZGUN IŞIK SİRKİ:
Siyah ışığın gizemi ile saklanmış oyuncuların sizlere sundugˆu egˆlenceli bir illu¨zyon s¸o¨leni.
Mu¨zik ve
ıs¸ıgˆın birbiriyle oyunu üzerine unutmayacagˆınız bir go¨steri.
Tu¨rkiye’de ilk defa 14 sene o¨nce bas¸latılan bu teknik Du¨nyada birc¸ok u¨lkede ve birc¸ok
go¨steride son yıllarda yerini bulmaya bas¸ladı. Biz de go¨sterimizi bu kadar yıl sonra yeniden
sizlerle bulus¸mak ic¸in harekete gec¸irdik
Amacımız bu farklı tiyatro teknigˆini u¨lkemizde ileri go¨tu¨rmek ve bu sırada 7’den 77’ye
herkesin yu¨zu¨ne gu¨zel bir tebessu¨m bırakabilmektir.
Siyah ıs¸ık (blacklight) neon renkleri parlatıp digˆer her s¸eyi karanlıkta bırakan bir ıs¸ıktır. Mu¨zik
ve dansın renklerle uyumu ic¸erisinde harika bir go¨rsel s¸o¨len sunar. Her yas¸tan izleyiciye hitap
edebilecek bir egˆlence yaratır. Kendinizi bir illu¨zyon denizine kaptırır sonra da nasıl
yapıldıgˆını du¨s¸u¨nu¨rken bulursunuz.